Cetăţenii străini

În principiu, se pot instrumenta acte solicitate de cetăţenii străini numai cu prezenţa unui interpret autorizat de Ministerul Justitiţiei pentru limba maternă a cetăţeanului respectiv.

Dacă cetăţeanul străin este cunoscător al limbii române atunci actul notarial se poate instrumenta fără prezenţa unui interpret autorizat. Totuşi, potrivit actelor normative în vigoare, cetăţeanul străin trebuie să cunoască limba română suficient de bine pentru a putea completa personal şi olograf o cerere în care să declare expres că nu doreşte prezenţa unui interpret autorizat.