Onorariile

Biroul nostru notarial este plătitor de TVA, astfel încât tuturor tarifelor percepute cu titlu de onorariu li se vor aplica cota de TVA legală.

Pentru procedurile simple (copii legalizate, declaratii, procuri, testament, conventii matrimoniale, divort, opinii notariale scrise) onorariile sunt stabilite în suma fixă.

De exemplu:

*procura pentru vânzare/cumpărare/ipotecare imobil are un cost de 70 lei + TVA (pentru un exemplar) la care se adaugă 10 lei pentru înregistrarea procurii în Registrul Național de Evidentă a Procurilor si a Revocarilor acestora;

*procura pentru administrare imobil/operatiuni de dezmembrare/alipire are un cost de 50 lei + TVA (pentru un exemplar)

*declaratii simple– de la 20 la 50 lei + TVA;

*divort – de la 500 lei la 700 lei + TVA – în functie de complexitate (cu sau fără copii minori);

*opinii scrise – 200 lei + TVA;

*legalizare copie – 10 lei cu TVA inclus/pagina;

*conventii matrimoniale – de la 100 lei la 500 lei + TVA

In functie de complexitatea actului, onorariul poate varia.

În cazul contractelor, onorariul notarial se calculează potrivit Ordinului Nr. 46/C/2011 al Ministerului Justiţiei pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici. Modalitatea de calcul este graduală, pe tranşe, în funcţie de prețul/valoarea imobilului care constituie obiectul contractului.

În cazul în care preţul vânzării este inferior valorii de circulație stabilită conform Studiului de Piață pentru privind Valorile Minime Imobiliare comunicat de Camera Notarilor Publici, onorariul și taxa de publicitate imobiliară se vor calcula luând în considerare aceasta din urmă valoare.

Onorariile pentru actele autentificate în deplasare se vor majora în mod corespunzător.

OPERAȚIUNI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCERE DE ONORARIU:

15% pentru actele în care avocatii au calitatea de dobânditori ai bunului
30% pentru actele încheiate în cadrul programului Prima Casă
70% pt actele in care magistratii/sotii/copiii minori ai acestora au calitatea de dobânditori ai bunului
90% pt actele in care notarii publici/sotii/copiii minori ai acestora au calitatea de dobânditori ai bunului

Tariful pentru îndelinirea formalitătilor de publicitate imobiliară

Intabularea dreptului de proprietate pentru persoane fizice: 0,15% din valoarea/pretul bunului imobil.

Intabularea dreptului de proprietate pentru persoane juridice: 0,5% din valoarea/pretul bunului imobil.

Notarea Antecontractului de vânzare-cumpărare : 75 lei pentru fiecare carte funciară.

Radierea dreptului de ipotecă : 75 lei/pozitie/nr. cadastral.

Impozitul

datorat pentru transferul dreptului de proprietate din patrimoniul personal se achită de către înstrăinător (vânzător, donator, coschimbas) în funcție de valoarea declarată de părți, fără să aibă influență valoarea din Grilă notarială.

Potrivit art. 111 alin 1 din Codul Fiscal „La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.”

De exemplu, dacă pretul imobilului este de 500.000 lei, venitul impozabil este 50.000 lei (500.000 lei – 450.000 lei). Asadar, cota de 3% se aplică asupra acestui venit, rezultând un impozit de 1.500 lei (care se achită la biroul notarial, înainte de autentificarea actului).

La autentificarea contractelor de partaj NU se datorează impozit. 

Pentru succesiunile finalizate în termen de până la 2 ani de la decesul defunctului nu se datorează impozit.

Pentru succesiunile finalizate după 2 ani de la deces se achită impozit de 1% din valoarea masei succesorale.

Tarifele pentru înscrierea/verificările INFONOT

-5 lei + TVA pentru înscrierea procurilor utilizate în cadrul procedurilor notariale (procură pentru vânzare, pentru succesiune, pentru depunerea cererii de divorț, pentru ipotecă, etc.)
-15 lei + TVA pentru verificarea procurilor mai sus menționate
-15 lei + TVA pentru verificarea Registrului Național de Evidență a Opțiunilor Succesorale și a Registrului Național de Evidență a Liberalităților
-5 lei + TVA pentru înscrierile efectuate în Registrul Național de Evidență a Opțiunilor Succesorale și în Registrul Național de Evidență a Liberalităților.

 

 

Este posibilă plata taxelor prin POS.

 

 


Contactează-ne pentru mai multe informații.