Competenţa materială

Competenţa materială (art. 12 si 13 din lege)

– Consultaţii juridice în vederea instrumentării actelor notariale şi a rezolvării problemelor de ordin juridic;

 – Redactarea şi autentificarea înscrisurilor notariale: declaraţii, procuri, testamente, invitaţii, contracte de vânzare-cumpărare, donaţii, schimburi, dezmembrări (lotizări, dezlipiri), alipiri (comasări), partaj, contracte de ipotecă imobiliară, contracte de ipotecă mobiliară, contracte de gaj, împrumuturi, antecontracte de vânzare-cumpărare, contracte de întreţinere, de comodat, de închiriere, de mandat, de arendă, dări în plată, tranzacţii etc.;

– Succesiuni, implicând:

procedura succesorală notarială pentru emiterea unui certificat de moştenitor legal/testamentar, a unui certificat de calitate de moştenitor sau a unui certificat de executor testamentar;

procedura lichidării pasivului succesoral pentru administrarea bunurilor defunctului si plata creditorilor acestuia;

procedura prealabilă dezbaterii succesorale în instanţă, pentru emiterea unei încheieri cu privire la rezultatul verificărilor în registrele succesorale notariale ţinute de Camera Notarilor Publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România;

– Divorţuri prin acordul soţilor (inclusiv când sunt copii minori) şi convenţii matrimoniale;

– Legalizări de traduceri sau ale semnăturilor traducătorilor;

– Legalizări de copii, semnături, specimene de semnătură, sigilii;

– Darea de dată certă documentelor prezentate de părţi;

– Certificări de orice fapte, în condiţiile legii, precum şi certificări de tombole şi licitaţii, site-uri web ori programe informatice;

eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit

– Primirea de bunuri mobile în depozitul notariatului;

– înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat

– Activităţi fiduciare;

– Acte de protest al cambiilor, biletelor la ordin şi al cecurilor.