Din motive de siguranță sanitară (Covid-19), protecție a comunității și a personalului propriu, accesul în biroul notarial este permis numai persoanelor care în prealabil au făcut o programare, confirmată de noi, la adresa de email notar@bnpcosminaberariu.com, care rămâne principala modalitate de comunicare cu biroul și prin intermediul căreia se va trimite și documentația necesară actelor notariale.

Timpul de răspuns la solicitările online va depinde de necesitatea respectării măsurilor de prevenție sanitară, de volumul de activitate existent și de măsurile luate privind restructurarea personalului auxiliar.


În vederea limitării riscului de transmitere şi de infectare cu virusul Covid-19, măsurile de prevenție aplicate de biroul notarial sunt următoarele:

🔸 Programul administrativ si programul cu publicul în perioada actuală, măsuri prevenție Covid-19, sunt reduse, de luni până vineri, în intervalul orar 10 – 15.


🔸 Procedurile si actele notariale se vor instrumenta numai pe bază de programare prealabilă, ce se va putea efectua telefonic sau prin email; documentația necesară în vederea finalizării procedurii solicitate va fi transmisă din timp, prin aceleaşi mijloace.

🔸 Este importantă respectarea programării orei comunicate, în vederea asigurării timpului necesar pentru dezinfecția spațiului de lucru între programări

🔸 Adresăm clienților rugămintea şi recomandarea de a intra în incinta biroului echipați cu mănuşi şi masca de protecție

🔸 Pe timpul stării de urgență, biroul notarial îşi rezervă dreptul de a soluționa numai procedurile si actele ce prezintă caracter urgent (ce va fi analizat pe caz concret de către notarul public)

🔸 De asemenea, în această perioadă, motivat de necesitatea limitării riscului de transmitere şi de infectare cu virusul Covid-19, biroul notarial îşi rezervă dreptul de a restricționa accesul în incinta biroului a persoanelor care prezintă simptome de răceală, infecții respiratorii, gripă.

🔸 În aceasta perioadă, date fiind restricțiile de circulație impuse de autorităti, se suspendă efectuarea de deplasări la domiciliul clientului.

Biroul Notarial va elibera, la cerere, o Adeverință de confirmare a programării la notar pentru data şi ora stabilite, necesară pentru justificarea în fața autorităților, ca şi motiv al efectuării deplasării in afara locuinței. Având în vedere restricționarea deplasării persoanelor de la domiciliu, prevăzută de Ordonanțele Militare nr. 2 și 3/2020, pentru ca solicitantul programat să se poată deplasa la biroul notarial, este obligatoriu ca acesta să prezinte organelor abilitate o Declarație pe proprie răspundere, în care va completa data și ora comunicate de notarul public.