Competenţa teritorială

Potrivit legii, biroul nostru notarial poate instrumenta, în principiu, orice fel de acte notariale. Cu excepţia unor cazuri restrânse, notarii publici au competenţă materială şi teritorială generală. De exemplu, indiferent de locul din ţară unde se situează bunurile mobile sau imobile, la biroul notarial se poate efectua orice act translativ de proprietate (vânzări-cumpărări, schimb, donaţii, contracte de întreţinere etc.).

Ațasar, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, notarul public are competenţă generală, cu excepţiile prevăzute în situaţiile următoare:

a) procedura succesorală notarială este de competenţa notarului public din biroul notarial situat în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu;

b în cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege competenţa oricăruia dintre notarii publici care îşi desfăşoară activitatea într-un birou individual sau într-o societate profesională din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care şi-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urmă;

c) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor se fac de notarul public din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care urmează a se face plata;

d) eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, îndreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vădite se face de notarul public în a cărui arhivă se află originalul actelor notariale;

e) procedura divorţului este de competenţa notarului public cu sediul biroului în circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială se află locul încheierii căsătoriei sau ultima locuinţă comună a soţilor;

f) procedura eliberării încheierii cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale al Camerelor şi în registrele naţionale notariale ale Uniunii se îndeplineşte de notarul public competent, în condiţiile legii, să efectueze procedura succesorală;

Pe caz concret, biroul nostru notarial are competența de a soluționa cererile de dezbateri succesorale pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei Iasi, precum si cererile de divort ale sotilor ce au incheiat casatoria sau au avut ultimul domiciliu comun in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei Iasi

JUDECĂTORIA IAȘI cuprinde municipiul Iași și comunele: Andrieseni, Aroneanu, Bîrnova, Bivolari, Bosia, Ciurea, Dagîța, Dobrovăț, Dumești, Golăiești, Grajduri, Gropnița, Holboca, Horlești, Ipatele, Lețcani, Mădîrjac, Mironeasa, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Podu Iloaiei, Popești, Popricani, Probota, Rediu, Românești, Schitu Duca, Scînteia, Sinești, Șcheia, Șipote, Tansa, Tomești, Trifești, Țibana, Țibănești, Țigănași, Țuțora, Victoria, Vlădeni, Voinești (HOTĂRÎRE Nr. 337 din 9 iulie 1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și parchetelor de pe lîngă judecătorii).