Deplasări

Actele notariale solicitate biroului nostru pot fi îndeplinite şi în afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public, dacă persoana sau persoanele în cauză nu se pot deplasa la biroul notarial, din motive obiective şi justificate, pe baza unei cereri şi cu o programare prealabilă.

Deplasarea notarului se poate efectua numai în limita competenţei teritoriale, respectiv în circumscripţia judecătoriei Iasi, respectiv în localităţile Iasi, Andrieseni, Aroneanu, Bîrnova, Bivolari, Bosia, Ciurea, Dagîța, Dobrovăț, Dumești, Golăiești, Grajduri, Gropnița, Holboca, Horlești, Ipatele, Lețcani, Mădîrjac, Mironeasa, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Podu Iloaiei, Popești, Popricani, Probota, Rediu, Românești, Schitu Duca, Scînteia, Sinești, Șcheia, Șipote, Tansa, Tomești, Trifești, Țibana, Țibănești, Țigănași, Țuțora, Victoria, Vlădeni, Voinești.

În vederea efectuării deplasării solicitate, în funcție de situația concretă, se poate impune prezentarea unei adeverințe eliberate de medicul de familie care să ateste că persoana la care se face deplasarea este în deplinătatea facultătilor mintale si  că nu figurează în evidențe cu afecțiuni psihice, precum si prezența a doi martori asistenți.